APie mus

UAB „Bioheat“ įsteigta 2014 m. rugsėjo mėnesį.

Pagrindinis veiklos tikslas – plėtoti efektyvų briketų gamybos verslą, pateikiant į rinką aukštos kokybės produkciją, gamyboje taikant naujausias technologijas ir naują žaliavą, kuriant pridėtinę vertę ir užtikrinant įmonės konkurencingumą rinkoje.Siekdama įgyvendinti šį tikslą, įmonė ketina įrengti gamybinę bazę: briketų gamybai pritaikyti valdomą pastatą ir kitą infrastruktūrą ir įsigyti inovatyvią medienos briketų gamybos sistemą (liniją) gamybos veiklai vykdyti.

Pagrindinės UAB „BioHeat“ stiprybės verslo projekto įgyvendinimo atžvilgiu yra gamybai ketinama naudoti menkavertė mediena ir planuojamos įsigyti įrangos technologinis pritaikymas minėtai žaliavai. Įmonė siekia prisidėti prie tikslo augti įmonių darbo našumui, sparčiau vystytis Lietuvos regionams, kurti čia kokybiškas darbo vietas. Projekto metu sukurtoje gamykloje ketinama įdarbinti 20 aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų.

..